Pengerusi

Ahli Lembaga Pengarah

Tuan Haji Pauzi bin Yaman

Ahli Lembaga Pengarah FAMACORP

Ybrs. Encik Abdul Rashid bin Bahri

Ahli Lembaga Pengarah FAMACORP

Ketua Pegawai Eksekutif

Faidz Afizi Bin Mohamed

Ketua Pegawai Eksekutif FAMACORP